Για εμάς

Οι καθηγήτριες Άννα Πήλιου και Ευρυνόμη Ζάβρα θα σας καθοδηγήσουν στις εκπαιδευτικές σας διαδρομές.

Άννα Πήλιου
Σπουδές B.A. στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και M.A. στην Εκπαίδευση M.Ed.

Ευρυνόμη Ζάβρα
Σπουδές B.A στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό.