Γυμνάσιο – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

«Μαθαίνω για τη πόλη», διάρκεια περίπου 2,5 ώρες, περιλαμβάνει:

  1. Ομαδικό παιχνίδι: Το ανάγλυφο της περιοχής – τα επαγγέλματα του σήμερα και του αύριο.
  2. Μαθαίνω για το ψάρεμα. Παραδοσιακοί & σύγχρονοι μέθοδοι ψαρέματος.
  3. Είδη αλιευμάτων.
  4. Μαθαίνω για τα τοπικά προϊόντα-δοκιμάζω γεύσεις.
  5. Γνωρίζοντας την πόλη-Περιήγηση στον πεζόδρομο. Εντυπώσεις, σχολιασμός.
  6. Κατασκευές. Σχολιασμός μοντέρνων έργων τέχνης.
  7. Μορφές τέχνης στην πόλη.
  8. Δραστηριότητα: Φωτογραφίζω ένα αντικείμενο που χαρακτηρίζει την Πρέβεζα. Τι επέλεξα και γιατί;